Stalowe kotły grzewcze typu ZIELKE są przeznaczone do centralnych ogrzewań wodnych domków jednorodzinnych pawilonów handlowych i usługowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych itp.

Najwyższa temperatura wody w kotle nie może przekraczać 100oC. Kotły należą do grupy kotłów wodnych niskotemperaturowych oraz nie podlegających rejestracji w rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego.

Kotły przeznaczone są do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania grawitacyjnego systemu otwartego, posiadających zabezpieczenie zgodne z wymaganiami Polskiej Normy PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27 dotyczących zabezpieczeń ogrzewań wodnych systemu otwartego.

Rozwiązania konstrukcyjne tych zabezpieczeń przedstawiają schematy pokazane na rys. Schematy mogą być również stosowane przy urządzeniu z wkładem pompowym i pompą ustawioną w przewodzie zasialającym instalację grzewczą z zachowaniem wymagań 2.2.7.4 PN-91/B-02413